Saneringstechnieken

Zoekt u een gespecialiseerd saneerder? dan bent u bij ons aan het juiste adres.

Er bestaat verschillende saneringstechnieken. Hieronder geven wij een korte uitleg wat de saneringstechnieken inhouden.

Bodemsanering

Het is van belang dat allereerst een bodemonderzoek plaatsvindt. De resultaten hebben namelijk nodig om goed te werk te gaan, op deze manier kunnen wij sneller schakelen en meteen laten weten wat het probleem is en hoe wij te werk gaan.

Hierna kunnen we beginnen met de administratieve werkzaamheden zoals:

  • Een Veiligheid- en Gezondheidsplan / V&G Plan opstellen
  • Verontreiniging aanmelden bij de gecertificeerde instantie
  • Inspectie SZW regelen indien nodig
  • Afspraken maken met een milieukundig adviesbureau
  • HVK’er inschakelen
  • Benodigde materieel en apparatuur regelen

We beschikken over eigen meetapparatuur, deco-units en hebben een eigen afvalstroomnummer voor een erkend verwerker.

Meer over bodemsanering

Grondwatersanering

De verontreiniging kan zich uitbreiden tot en met het grondwater. Door middel van bemalingspompen en zuiveringstechnieken kan dit ook gesaneerd worden. Wat hierbij belangrijk is om te weten, is dat vervuild grondwater zich in rap tempo kan verspreiden. Het is belangrijk om op tijd voor grondwatersanering te kiezen, zodat het probleem binnen de perken blijft.

Meer over grondwatersanering

In-Situ Sanering

Soms is er een mogelijkheid om de grond op de plaats zelf te saneren. Oftewel het verwijderen van bodemverontreiniging zonder dat daarbij grondverzet plaatsvindt. Ter plekke wordt de grond (en het grondwater) behandeld, zodat aan het einde, de bodem voldoet aan de vastgestelde doelstelling. Bij deze techniek is minder omgevingslast. Voorbeelden hiervan zijn funnel and gate, vacuümextractie, chemische oxidatie, persluchtinjectie en bodemluchtextractie, grondwateronttrekking en biologische afbraak.
In-situ sanering is een duurzame, precieze en langdurige methode.

Meer over In-Situ Sanering

Sloop

Tijdens een sloop kunnen bodemverontreinigingen aangetroffen worden. Veel verontreinigingen komen voort uit vroegere werkzaamheden of bijvoorbeeld een ondergrondse tank die daar al jaren ligt.

Meer over sloop

Functiewijziging

Soms krijgt grond een nieuwe functie. Een voorbeeld hiervan is een grondgedeelte wat vroeger voor ‘industrie‘ werd gebruikt, waar nu iemand op wilt gaan ‘wonen‘. De normen stellen verschillende eisen zodat het veilig is voor de omgeving, mens en milieu.

Meer over functiewijziging

Immobilisatie

Het immobilisatie proces heeft als  doelstelling de verontreiniging dusdanig vast te leggen, zodat deze op korte en lange termijn geen gevaar meer opleveren voor het milieu.
Hierdoor wordt op veel transport en gebruik van schaarse materialen bespaard. Immobilisatie kan een nuttige toepassing zijn voor verontreinigde stromen.

Meer over immobilisatie

Enviterra