In-Situ Sanering

Zoekt u een gespecialiseerd saneerder? dan bent u bij ons aan het juiste adres.

In sommige situaties is in-situ sanering van vervuilde grond de meest geschikte vorm van bodemsanering. Anders dan bij de meer traditionele vormen van saneren vindt er bij duurzame in-situ sanering vrijwel geen grondverzet plaats. In plaats daarvan vindt er duurzame bodemsanering plaats. Dit is een belangrijk verschil met traditionele vormen van bodemsanering, waarbij vervuilde grond wordt afgegraven en elders wordt verwerkt of opgeslagen. Kenmerkend aan deze relatief milieuvriendelijke vorm van saneren is dat er minder omgevingslast is, omdat graafwerkzaamheden en grondtransport achterwege blijven.

Duurzame in-situ sanering door ons bedrijf

Omdat een verontreinigde bodem bij in-situ sanering daadwerkelijk wordt gereinigd, is dit een relatief duurzame vorm van bodemsanering. Het probleem wordt zo niet verplaatst, maar ter plekke opgelost. De term zelf is een verzamelnaam voor een reeks aan saneringsmethoden, waaronder funnel and gate, vacu├╝mextractie, chemische oxidatie, persluchtinjectie en bodemluchtextractie, grondwateronttrekking en biologische afbraak. Deze duurzame methode heeft veel voordelen, maar ook enkele nadelen ten opzichte van andere wijzen van bodemsanering. Zo duurt het langer om de bodem duurzaam te saneren. Indien u (ver)bouwplannen met de grond heeft en snelle beschikbaarheid belangrijk is, verdient een andere saneringsmethode de voorkeur.

In-Situ Sanering projecten

Vragen over de mogelijkheden tot duurzame in-situ bodemsanering?

De keuze voor een bepaalde vorm van saneren heeft wezenlijke consequenties voor de duur bij spoed bodemsanering, de kosten en de gevolgen van het traject. Bij Enviterra BV kunnen we ons voorstellen dat u pas een keuze kunt maken, indien u alle gevolgen helder heeft. Wij helpen u daar graag bij en vertellen meer over de verschillende vormen van bodemsanering.

Neem contact met ons op

Wilt u een verontreinigd stuk grond graag duurzaam saneren met minimale overlast voor de omgeving? Informeert u dan bij Enviterra BV eens naar duurzame in-situ sanering. Wij kijken graag met u of deze saneringstechniek geschikt is voor uw saneringsproject. Neem contact op met ons door ons een bericht te sturen, ons te bellen op 06-41390452 of te mailen naar info@enviterra.nl.

Enviterra