Simon Stevinweg Arnhem

Zoekt u een gespecialiseerd saneerder? dan bent u bij ons aan het juiste adres?

Enviterra heeft voor in 2015 een bodemsanering uitgevoerd op deze locatie. Dit betrof een verontreiniging met minerale olie als gevolg van een olietanklekkage. De verontreiniging kom alleen buiten het gebouw worden verwijderd. Daar was ook de sterkst verontreinigde kern aanwezig maar ook onder het pand heeft de verontreiniging zich verspreid. Nadat de bodemsanering is uitgevoerd is een grondwatersanering gestart om een stabiele eindsituatie te realiseren. Deze is in 2019 bereikt. Toch bleek de verontreiniging onder het pand nog erg hoog in concentratie te zijn waarna in overleg met de opdrachtgever en het bevoegd gezag is besloten de restverontreiniging in-situ te behandelen met persluchtinjectie. De verontreiniging zal om het half jaar via monitoring worden gevolgd. Deze In-Situ sanering is op dit moment nog in bedrijf. De stabiele eindsituatie van de verontreiniging is ook nog steeds in stand.

Enviterra