Saneringsplan

Zoekt u een gespecialiseerd saneerder? dan bent u bij ons aan het juiste adres.

De basis voor elk bodemsaneringstraject is een uitgewerkt saneringsplan. De omvang en mate van detaillering van dit plan is mede afhankelijk van (de omvang van) de vastgestelde verontreiniging. Daarom gaat aan het opstellen van een plan altijd een bodemonderzoek vooraf. Bij kleinere verontreinigingen volstaat een plan van aanpak, bij grotere verontreinigingen is een saneringsplan noodzakelijk. Dit plan dient te worden goedgekeurd door het bevoegde gezag, waarna de saneringswerkzaamheden kunnen beginnen. Enviterra BV beheerst alle aspecten van het saneringstraject. Wij voeren het bodemonderzoek uit, stellen het plan op en voeren het uit.

Enviterra staat voor:

Gecertificeerde saneerders

Milieukundige begeleiding

Wij lossen alle verontreinigingen voor u op!

Inhoud van het saneringsplan

Een saneringsplan is de basis voor alle saneringswerkzaamheden omtrent milieutechniek en dient deze werkzaamheden dan ook gedetailleerd te beschrijven. Onderdeel van het plan is in ieder geval een beschrijving van de vastgestelde bodemverontreiniging en van het huidige en het beoogde gebruik van de grond. Wanneer een functiewijziging aan de basis staat van een saneringstraject, dient dus ook dit toekomstige gebruik beschreven te worden. Enviterra BV heeft ruime ervaring met het opstellen van dergelijke plannen, al dan niet op basis van een zelf uitgevoerd bodemonderzoek. Vanzelfsprekend hebben we hiervoor ook de benodigde certificaten. Zo schakelen we snel en wordt tijdverlies als gevolg van bodemverontreiniging met zink tot een minimum beperkt.

Heeft u vragen over wat er zich in de bodem afspeelt?

Neem contact op

Schakel een specialist in voor uw saneringsplan

Wellicht weet u nog niet of er sprake is van bodemverontreiniging of wat de omvang daarvan is. Daarom is het belangrijk om snel te starten met het bodemonderzoek, zodat we kunnen bepalen of een uitgebreid plan noodzakelijk is. Neem contact op met ons bedrijf en wij gaan snel voor u aan de slag. Heeft u verontreinigde grond en wilt u een saneringstraject starten? Wilt u weten of daarvoor een saneringsplan noodzakelijk is, of dat een plan van aanpak volstaat? Al deze zaken nemen wij op ons en ook al uw vragen over bodemsanering beantwoorden wij graag. Stuur ons een bericht of neem contact met ons op via 06-41390452 of info@enviterra.nl.

Enviterra