Circulaire bodemsanering

Zoekt u een gespecialiseerd saneerder? dan bent u bij ons aan het juiste adres.

Bent u op zoek naar de richtlijnen omtrent Circulaire bodemsanering? Ons bedrijf kan u hier zeker bij helpen. De Circulaire bodemsanering is een richtlijn uit 2006, onder welke omstandigheden bodem gesaneerd dient te worden en welke urgentie bodemsanering dient te krijgen. De richtlijn vormt een handelskader voor bodemsanering in het geval van ernstige bodemverontreiniging waaruit reële risico’s voortvloeien. Binnen de richtlijn vindt u een beschrijving van de omvang van de risico’s bepalend voor de urgentie waarmee bodemsanering dient te worden opgepakt. Dergelijke sanering hoeft overigens geen schone, gebruiksklare grond op te leveren, maar moet wel de grootste risico’s van de verontreiniging inperken.

Enviterra staat voor:

Gecertificeerde saneerders

Milieukundige begeleiding

Wij lossen alle verontreinigingen voor u op!

Interventiewaarden van Circulaire bodemsanering

Bent u benieuwd wat de interventiewaarden van Circulaire bodemsanering zijn? Op basis van een uitgebreide studie door het RIVM zijn zogeheten interventiewaardes vastgesteld. Deze zijn gebaseerd op wat schadelijk (giftig) is voor mensen en welk risico een bepaalde concentratie van schadelijke stoffen oplevert voor menselijke gebruikers. De uitzondering op deze methode is asbest. Asbestverontreiniging vraagt om een dermate specifieke aanpak, dat hier een separate risico-inventarisatie van wordt gemaakt. Enviterra BV saneert in principe elk soort bodemverontreiniging, ook wanneer er sprake is van asbestverontreiniging.

Heeft u vragen over wat er zich in de bodem afspeelt?

Neem contact op

Heeft u vragen over Circulaire bodemsanering?

Voor de meeste organisaties en zeker particulieren herbergt de bodem meer vragen dan antwoorden. Wat precies de risico’s zijn en welke actie er dient te worden ondernomen bij graaf-, sloop– of bouwwerkzaamheden, is niet altijd op voorhand helder. Richt uw vragen daarom tot ons. Wij kunnen u antwoorden geven, een handelingsperspectief schetsen en ook grondvervuiling voor u saneren. Bezit u vervuilde grond en vermoedt of weet u dat u deze op basis van de Circulaire bodemsanering moet saneren? Neem dan contact op met Enviterra BV. Wij pakken niet alleen bodemsanering voortvarend op, maar beantwoorden ook al uw vragen daaromtrent. Stuur ons een bericht met uw vraag of saneringskwestie en wij beantwoorden deze of sturen u een voorstel op maat. U kunt ons ook telefonisch bereiken op 06-41390452.

Enviterra