Bodemsanering Isaac Titsinghkade Amsterdam

Zoekt u een gespecialiseerd saneerder? dan bent u bij ons aan het juiste adres?

Op de locatie heeft in het verleden al een sanering plaatsgevonden middels het aanbrengen van een leeflaag. Tussen de schone zandlaag en verontreinigde laag is een signaleringslaag aangebracht bestaande uit een scheidingsdoek.
De aanwezige verontreiniging is tijdens de uitgevoerde sanering geheel verwijderd tot 1,2 meter min maaiveld. In de ondergrond onder de leeflaag komen nog verhoogde gehalte met lood en minerale olie voor.
Tijdens het aanbrengen van de heipalen word er door de leeflaag heen geboord. De heipalen worden grondverdringend aangebracht. Na het aanbrengen van het beton wordt de buispaal weer getrokken. Hierbij komt in totaal circa 5 m3 grond vrij. Deze grond zal na uitharden van de palen worden ontgraven en apart in depot worden gezet en gekeurd. Verder wordt er onder de huidige leeflaag gegraven voor liftputten en verzwaarde poeren. Daarvoor zal ca. 265 m3 sterk verontreinigde grond worden afgegraven en afgevoerd naar een erkend verwerker. De leeflaag zal vervolgens weer worden hersteld.

Enviterra