Bodemsanering parkeerplaats NS Brummen

Zoekt u een gespecialiseerd saneerder? dan bent u bij ons aan het juiste adres?

De oude parkeerplaats naast het station in Brummen was aan vervanging toe. De oude parkeerplaats was gedeeltelijk onverhard en er stond veel gras. Enviterra heeft de bodemsanering uitgevoerd. De verontreiniging betrof zware metalen en PAK. De locatie was tevens verdacht op niet gesprongen explosieven (NGE) uit de tweede wereld oorlog. De ontgraving is doordoor uitgevoerd onder de BRL 7000 en de WSCS-OCE. Ook het werk onder de WSCS-OCE is door Enviterra verzorgt. Voorafgaand zijn bomen gekapt. Deze zijn gekapt na goedkeuring voor de kap door de gemeente Brummen en na goedkeuring van de verwijdering door Prorail. Bij de ontgraving is sterk verontreinigde grond afgevoerd naar een grondreiniger en hergebruiksgrond naar een hergebruikslocatie. Nadat de sanering was afgerond werd de parkeerplaats nieuw aangelegd door derden.

Enviterra