Spinozastraat Amsterdam

Zoekt u een gespecialiseerd saneerder? dan bent u bij ons aan het juiste adres?

Midden in de bouwvak vakantie is Enviterra gevraagd een bodemsanering uit te voeren in Amsterdam. Het betrof een inpandige ontgraving in een monumentaal pand. De ontgraving werd uitgevoerd voor de aanleg van een kelder welke binnen de muren van het pand zal worden gebouwd. De grond was verontreinigd met zware metalen. De grond is met klein materieel ontgraven en naar buiten getransporteerd met trasportbanden. Buiten werd het tijdelijk opgeslagen in een container en vervolgens afgevoerd naar een erkend verwerker. Tijdens het graven is continue aandacht besteed aan de veiligheid door onder andere luchtkwaliteitsmetingen uit te voeren. De ontgraving was rondom voorzien van een houten damwand welke is afgestempeld. Nadat er voldoende verontreinigde grond was weggegraven kom met de bouw van de kelder worden begonnen.

Enviterra